Inför omröstning den 12 september till förslaget om en ”Publishers’ Right”, uppmanar TU de svenska EU-parlamentarikerna att rösta ja. Ett brev har skickats enl nedanstående till berörda.

EU OCH UPPHOVSRÄTTEN

TU – Medier i Sverige är branschorganisation för svensk dagspress och svenska mediehus.

Vi är mycket engagerade i det ”Copyright Reform Package”, som nu behandlas i EU-parlamentet och som innehåller en kreativ nyhet (artikel 11) om att införa en ”Publishers’ Right”, d v s samma s k närstående rättighet som redan finns för t ex tv- och filmproducenter.

Fyra kommittéer i EU-parlamentet (ITRE-IMCO-CULT-JURI) ställde sig bakom detta förslag. Vid den första omröstningen i EU-parlamentet i juli avvisades dock förslaget, sannolikt p g a ett missförstånd om att det skulle innebära ett förbud mot länkning. Så är inte fallet.

Djuplänkning är undantaget och detsamma gäller enskilda medborgares rätt och möjligheter att länka.

Förslaget är däremot viktigt därför att det ger europeiska mediehus en stabil legal grund för att försvara de ekonomiska investeringar man gör i publicistik och journalistik mot kommersiell exploatering från andra som inte innehar upphovsrätten. Det bidrar därmed till mångfald inom pressen, till att säkerställa arbetstillfällen för journalister och till att upprätthålla trovärdighet och kvalitetsjournalistik – särskilt viktigt i en tid då begreppet ”fake news” diskuteras.

Förslaget ska nu upp till en andra omröstning den 12 september. Vi vill mot ovanstående bakgrund uppmana dig att rösta ja till förslaget om en ”Publishers’ Right” i artikel 11 i direktivförslaget.

Vänligen

Jeanette Gustafsdotter

VD

TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.