Legalisera bilder från luften

Nedanstående debattartikel från Tidningsutgivarna, Transportföretagen Flyg, Mäklarsamfundet, Svenska Fotografers Förbund, BLF_Fotograferna i Svenska Journalistförbundet samt Svenska Flygsportförbundet publicerades i Dagens Nyheter 2023-02-11. Har du någonsin delat en...

Medierna och de globala hållbarhetsmålen

De av FN antagna Globala målen berör flera aspekter av hållbar utveckling. Det är självklart frågor som engagerar Tidningsutgivarna och hela den svenska mediebranschen. Allra tydligast är det inom det så kallade mål 16 som medieföretag gör betydelsefulla bidrag, då...

Pin It on Pinterest