Krafttag mot de som hotar det fria ordet

Tidningsutgivarna (TU) välkomnar att regeringen föreslår skärpta straff för brott som begås mot journalister och andra yrkesgrupper som anses vara samhällsnyttiga funktioner. TU instämmer i att det behövs ett starkare straffrättsligt skydd för journalister och deras...

Anders Eriksson ny ordförande för Tidningsutgivarna

Vid Svenska Tidningsutgivareföreningens årsmöte i dag, den 25 april, valdes Anders Eriksson till ny ordförande. Han efterträder Victoria Svanberg (NWT Media) som haft posten sedan 2019. Anders Eriksson var tidigare vice ordförande och representerar Bonnier News....

De vann Årets Dagstidning 2023

I kväll korades vinnarna under prisgalan Årets Dagstidning på Berns i Stockholm. Priser delades ut i nio olika kategorier till nominerade personer, tidningar och mediehus, av branschorganisationen Tidningsutgivarna. Galan leddes av Jenny och Niklas Strömstedt....

Krafttag mot de som hotar det fria ordet

Tidningsutgivarna (TU) välkomnar dagens lagrådsremiss med förslag om skärpt syn på brott som begås mot journalister och andra yrkesgrupper som anses vara ”samhällsnyttiga funktioner”. TU menar att det behövs ett starkare straffrättsligt skydd för journalister och...

Pin It on Pinterest