Regeringen beslutade i december 2021 om att införa ett särskilt stöd för att säkerställa daglig distribution av nyhetstidningar som hittills distribuerats med post, när statliga PostNord övergick till s k varannandagsutdelning av post.

Syftet med stödet var gott, men det visade sig svårt att realisera i praktiken, bland annat på grund av de logistiska och ekonomiska villkor som uppställdes av PostNord. Följden blev att endast ett mycket begränsat stöd kunde utbetalas.

Regeringen har nu beslutat om ändringar i förordningen (SFS 2021:1205) om varannandagsstöd.

Ändringarna (§ 8) innebär följande:

  • Storleken på stödet ska fastställas utifrån den tryckta tidningens pappersupplaga i de områden där samdistribution inte erbjöds under år 2020 (tidigare år 2019).
  • Stöd ska utgå utifrån de förhållanden som gällde under kalenderåret 2020 och avse de dagar som tidningen inte kan delas ut med post på ett ändamålsenligt sätt.

Det nya i den andra punkten är orden ”på ett ändamålsenligt sätt”. Det ska läsas som så att om utdelning med PostNord på dagar då postutdelning i och för sig sker, men i praktiken inte kan genomföras på grund av de logistiska och ekonomiska kraven för postdistributionen (till exempel krav på etikettering, hantering och ekonomiska villkor), så kan stöd sökas även för dessa dagar.

I praktiken innebär förändringen att varannandagsstöd kan sökas varje dag, upp till fem dagar i veckan (alltjämt dock under förutsättning att det avser tidningar i områden där samdistribution inte erbjöds under år 2020).

Myndigheten för Press Radio och TV (MPRT) har nu också uppdaterat såväl sin hemsidesinformation som sina anvisningar om stödet.

Ansökan om stöd för år 2022 kommer att kunna göras under tiden 15 september – 15 oktober 2022.

Det finns för år 2022 ett anslag i statsbudgeten för varannandagsstödet om 121 miljoner kronor och TU vill därför uppmana medlemsföretagen att undersöka möjligheterna att ta del av detta.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.