Nedanstående debattartikel från Tidningsutgivarna, Transportföretagen Flyg, Mäklarsamfundet, Svenska Fotografers Förbund, BLF_Fotograferna i Svenska Journalistförbundet samt Svenska Flygsportförbundet publicerades i Dagens Nyheter 2023-02-11.

Har du någonsin delat en bild tagen genom flygplansfönstret för att visa att du är på väg någonstans? Du visste säkert inte då att du begick en brottslig handling genom att dela bilden. Eller för all del, bara genom att fotografera om du lagrar dina bilder i en molntjänst.

Att dela bildmaterial från luften som visar landområden är olagligt, om du inte först låter materialet granskas och får tillstånd av Lantmäteriet, enligt lagen om spridningstillstånd. Det finns ett antal specifika undantag för exempelvis offentlig plats, byggarbetsplats och åkermark, under förutsättning att inte omgivningen och horisonten syns. 58 arbetsdagar är handläggningstiden i dagsläget, det vill säga hela tre månader. Troligtvis är du sedan länge tillbaka hemma då och nyhetsvärdet i att dela bilden för att berätta om din resa är obefintligt.

Utöver all skyddslagstiftning som redan finns och gör det olagligt att dela bildmaterial som röjer skyddsobjekt och äventyrar rikets säkerhet, syftar den här lagen till att förhindra att de lagarna bryts oavsiktligt. Kravet på spridningstillstånd infördes 2016 när Lantmäteriet tog över granskningen från Försvarsmakten. Innan dess fanns en självgranskningsrätt och möjligheten att få hjälp med att granska bilden för den som var osäker. År 2016 handlades 700 ärenden om spridningstillstånd, 2022 landade antalet på 35.000. Det har varit en explosionsartad ökning genom mobilkamerans och drönarnas utveckling. Men kännedomen om lagen och tilltron till den är låg, vilket gör att mörkertalet är enormt. Via kommersiella satellitfototjänster kan vi nu vi se det mesta av Sveriges markyta i detalj. Det gör lagen om spridningstillstånd svår att motivera. Att få vet om att det är olagligt att dela bilder tagna från luften och en stor andel av de som känner till lagen väljer att bortse från den, leder det till att spridningstillstånd oftast inte söks. Bara inom flygsporten finns enligt beräkningar ungefär 1.600.000 bilder och filmer som aldrig lämnats in för granskning.

I takt med att sättet vi kommunicerar allt mer övergått till film och bild i sociala medier, så har lagen kommit att innebära ett tilltagande ingrepp i yttrandefriheten inom flygvärlden, för flygresenärer och särskilt flygsportare. För flygsportens 18.000 utövare innebär även kravet på spridningstillstånd att det är olagligt att delta i tävlingar av internationell standard, eftersom bild- och filmmaterial ofta används i bedömningen. Den bästa marknadsföringen för flygsporten hindras. Genom att sätta en kamera i handen på någon som provar på att flyga och sedan delar filmen på sin upplevelse med andra ger det reklam som ideella föreningar annars inte har råd med. Stora delar av övriga idrottsrörelsen berörs också, även om det finns undantag för idrottsarenor och golfbanor.

Utöver det finns fler allvarliga följdeffekter. Hindret att använda drönare är kanske tydligast. Inom en mängd olika branscher har det blivit allt vanligare att använda drönare som verktyg. Det handlar om transporter, att få övergripande bilder eller rent operativt arbete. Syftet med att använda drönare är oftast att effektivisera och erbjuda mer hållbara tjänster med hög kvalitet och lägre energiförbrukning. Ett test i Skellefteå visade att drönarleverans av ett batterichassi förbrukade 1 % av energin jämfört med att leverera med elbil.

Lagen innebär alltså stora näringsmässiga hinder för fotografbranschen, där de laglydiga får se jobben gå till andra aktörer, både amatörer och proffs, som bortser från lagen. Alternativt att jobben hamnar i något av våra grannländer där inte krav på spridningstillstånd finns. I en undersökning gjord av Svenska Fotografers Förbund svarar 88 % att de använder drönare i vissa uppdrag och 12 % är renodlade drönarfotografer. Två tredjedelar har gått miste om uppdrag och de ekonomiska förlusterna har varit så mycket som 50 % av den totala omsättningen för ett väsentligt antal, och då från redan låga marginaler.

Samma hinder och snedvridna konkurrens drabbar journalistiken, när möjligheter att snabbt kunna dela aktuella, korrekta nyheter med bilder från luften omöjliggörs. Många medieaktörer frångår lagen och delar bildmaterial ändå, utan tillstånd. Även bostadsmarknaden och dess konsumenter drabbas när försäljningar försvåras på grund av den långa handläggningstiden. En försäljning som drar ut på tiden kan sätta en privatperson i personlig konkurs.

Som om inte det var nog, påverkar lagen även Polismyndighetens och Räddningstjänstens arbete. Drönare är ett effektivt redskap även för dem i brottsbekämpning och räddningsarbete. De har ett undantag för akuta ärenden, men så fort det inte är akut får de vänta i handläggningskön som alla andra.

Hanteringen av lagen behöver ses över här och nu. Lantmäteriet har bett om 30 miljoner kronor för att upprätthålla lagen och få ner handläggningstiden. Men att se över hanteringen räcker inte. Vi ställer oss frågande till om kravet på spridningstillstånd är ett rimligt och effektivt sätt att försvara rikets säkerhet.

Lagen behöver förändras med tanke på de stora samhällsekonomiska konsekvenserna och för att inte fortsätta göra vanliga, glada flygresenärer till brottslingar.

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg
Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet
Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund
Putte Salminen, ordförande BLF_Fotograferna i Svenska Journalistförbundet
Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna
Anders Åkvist, ordförande Svenska Flygsportförbundet

Fakta
Lagen om skydd för geografisk information 2016:319 förbjuder sedan 2016 spridning av bildmaterial från luften om inte särskilt tillstånd beviljats för varje enskild bild eller film av Lantmäteriet enligt 9 och 12 §§. Brott mot lagen kan leda till böter eller fängelse i högst ett år.

I februari 2022 föll den första och hittills enda domen i Hovrätten med påföljden böter om 64.000kr. Brottet omfattade spridning av 20 olika filmer på YouTube från drönarflygningar och privatflyg med familjen, varav 15 visade horisontlinje och därför sågs som brott av normalgraden.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.