Kritik från TU mot spelannonsutredningen

TU har yttrat sig över den statliga utredning som föreslagit en ändring av bestämmelserna i lotterilagen, som skulle innebära att det inte längre går att publicera annonser för andra än statens spelbolag. I yttrandet riktar vi skarp kritik mot förslaget och avstyrker...

Spelannonserna – uppdaterade rekommendationer

TU:s rekommendationer till våra medlemsföretag om spelannonsering har nu förtydligats efter att det kommit en del frågor och synpunkter. Rekommendationerna har uppdaterats enligt detta. TU:s SPELANNONSREKOMMENDATION A) Spelannonserna ska inte: 1) riktas mot underåriga...

Pin It on Pinterest