TU har i dag lämnat in sitt remissyttrande över finansdepartementets förslag om nya begränsningar för spelreklamen – från ”måttfull” till ”särskilt måttfull”.

TU avstyrker förslaget.

– Det måttfullhetskrav som finns i dag markerar, tillsammans med branschens egenåtgärder, vilken återhållsamhet som ska, och måste, finnas. En ytterligare åtstramning till ”särskild måttfullhet” vid marknadsföringen av spel riskerar att bli kontraproduktiv och minska den s k kanaliseringen till det organiserade och kontrollerade spellicenssystem vi har i dag. Det är ingen betjänt av, vare sig konsumenter eller ansvarstagande medier och spelbolag, säger Johan Taubert, VD för TU – Medier i Sverige.

Mer information:

Johan Taubert, vd TU – Medier i Sverige 076-545 24 05

Per Hultengård, jurist TU – Medier i Sverige 070- 815 75 29

Hela remissyttrandet kan hämtas här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.