Regeringen har i dag meddelat att tidningarnas så kallade producentansvar för returpapper kommer att avskaffas. Därmed kommer den nya returpappersförordningens krav och bördor på tidningarna inte heller att genomföras.

TU har under en lång tid kritiserat den nya returpappersförordningen – som beräknats riskera att medföra kostnader på uppemot 500 miljoner kronor per år för branschen – och välkomnar därför dagens besked.

– Det är ett rakt besked och en tydlig och ansvarsfull signal från politiken om att man inser såväl branschens samhälleliga betydelse, som de ekonomiska svårigheter den befinner sig i just nu, säger Victoria Svanberg, ordförande TU – Medier i Sverige.

– Det är mycket glädjande att man valt att hörsamma branschens önskemål i denna svåra tid. Att i detta läge genomdriva ett producentansvar hade varit att lägga sten på en redan tung börda, säger Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige

TU kommer nu att medverka i de fortsatta diskussionerna om de närmare detaljerna kring avvecklingen av producentansvaret så att den kan bli så smidig som möjligt.

– Vi ser där fram emot en fortsatt positiv och konstruktiv dialog, säger Jan Fager.

Kontakt:

Jan Fager, tf vd TU, 0730-69 00 31, jan.fager@tu.se

Victoria Svanberg, ordförande TU, victoria.svanberg@nwt.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.