Papperspriser

En viktig faktor för att svenska nyhetstidningar ska kunna nå ut med information är tillgång till papper. Trots att Sverige är ett skogrikt land så har en hel del pappersproduktion lagts ned, till exempel i Hylte, Kvarnsveden och hos SCA. Det har lett till brist – och...

Rött kort, Morgan Johansson!

Regeringen har i en proposition till riksdagen lämnat förslag om grundlagsändringar. Förslagen från justitieminister Morgan Johansson har förskönande men något missvisande rubricerats som ”Ett ändamålsenlig skydd för tryck- och yttrandefriheten”, trots att de i...

Gemensamt nordiskt uttalande avseende DMA

De nordiska medieorganisationerna, TU, Mediebedriftenes Landsorganisation, Danske Medier och Finnmedia, är oroliga för att viktiga delar fortfarande saknas med att stärka nordiska medieföretags position gentemot plattformarna i det pågående arbetet med Digital Markets...

Pin It on Pinterest