TU skriver till HD om upphovsrätten

TU har i ett brev till Högsta domstolen lämnat sitt stöd till SVT:s begäran om prövningstillstånd. Ang. mål nr T 4412-19 (Sveriges Television AB) TU – Medier i Sverige (TU) vill med detta brev stödja Sveriges Televisions begäran om prövningstillstånd i Högsta...

Hur går vi vidare med EU:s upphovsrättsdirektiv?

Den 27 maj, kl. 11.30-14.30, (NYTT DATUM) anordnar TU ett informationsmöte om det nya upphovsrättsdirektiv som antogs av EU:s ministerråd i april månad. Om två år ska direktivet vara svensk lag. Hur gör vi det på bästa möjliga sätt för medier, plattformar och...

Pin It on Pinterest