Viktigaste ur budgeten för 2020

Regeringen har i dag överlämnat sitt förslag till statsbudget för år 2020. TU sammanfattar nedan de mest centrala delarna ur mediesynpunkt. Press- och mediestödet Press- och mediestödet består numera av två delar; drifts- och distributionsstöd (presstöd) och...

TU välkomnar nya medel till mediestödet

Regeringen föreslår i dag att i den kommande budgetpropositionen tillföra nya medel till mediestödet. I sitt pressmeddelande skriver regeringen att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare aviserade ökningar. Därtill föreslår man...

Mediestödet – nu finns föreskrifterna

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har nu meddelat sina föreskrifter om mediestöd. Föreskrifterna börjar gälla den 1 mars 2019. (Och inte den 1 februari som tidigare var planerat.) TU yttrade sig över det tidigare förslaget om föreskrifter, vilket nu föranlett...

Pin It on Pinterest