Drönare tillåts – igen!

Högsta Förvaltningsdomstolens dom i oktober i år att kameraövervakningslagen är tillämplig vid användning av s k drönare riskerar att försvåra massmedieföretagens möjligheter att använda drönare i sin publicistiska verksamhet. TU har riktat skarp kritik mot HFD:s dom...

Lag om kränkande fotografering

Riksdagen har antagit regeringens förslag till lag om kränkande fotografering, som träder i kraft den 1 juli 2013. TU har varit – och är alltjämt – mycket kritisk till den nya lagen. Den innebär ett principiellt genombrott i det att ansvaret flyttas från ansvarig...

Utvidgad prövningsrätt för PO och PON

Pressens Samarbetsnämnd har beslutat om vissa ändringar av stadgarna för Pressens Opinionsnämnd (PON) och instruktionen för Allmänhetens Pressombudsman (PO). Ändringarna syftar till att möjliggöra en pressetisk prövning även av: Internetpubliceringar från medieföretag...

Pin It on Pinterest