EU-kommissionen och upphovsrätten

EU-kommissionen har i dag presenterat ett – uppmärksammat – direktivförslag om upphovsrätt (”Copyright in the Digital Single Market”) som – bland mycket annat – innehåller regler för ”Press publishers”. Förslaget har i vissa sammanhang – missvisande –...

Skärmdumpar och tumnagelbilder – HD-dom

Högsta domstolen (HD) har meddelat en uppmärksammad dom om upphovsrättsintrång vid användande av skärmdumpar och s k tumnagelbilder. I målet hade ett företag på sin hemsida publicerat skärmdumpar på vilka det fanns små, men urskiljbara, bilder som man inte hade...

TU kommenterar förslag om kollektiv rättighetsförvaltning

TU menar bland annat att frågorna i första hand bör lösas på frivillig väg, inte på EU-nivå. Ta del av hela yttrandet nedan. Det är angeläget att det råder såväl transparens i fråga om kollektiva förvaltningsorganisationers verksamhet, som att gränsöverskridande...

Pin It on Pinterest