Rapport om bevakning av vita fläckar

Den privatägda pressen och de offentligt finansierade programbolagen inom public service har snarlika och lika viktiga publicistiska uppdrag i vårt demokratiska samhälle. Båda dessa verksamheter behövs för att det offentliga samtalet ska bli så brett och mångstämmigt...

Tre viktiga principer i ett public service-perspektiv

De tre public service-företagen – Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) – har en stor och viktig funktion, men också en stor genomslagskraft och påverkan på mediemarknaden. När denna marknad konvergerar får det effekter som gör det...

Pin It on Pinterest