Ståndpunkt

Ståndpunkt

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 0703-92 34 44
jan.fager@tu.se

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
jan.fager@tu.se
08-692 46 06, 0703-92 34 44

Public service

TU tycker om public service – till skillnad från vad många tror. Vi anser att public service-verksamheten har en viktig och i vissa fall omistlig roll i det svenska medieutbudet.

Men public service-uppdraget måste definieras tydligare. Allt kan inte rymmas inom public service-definitionen. Och man måste komma ihåg att vad det handlar om är en statligt finansierad verksamhet som konkurrerar med fria medier. Därför måste man – i synnerhet när man överväger att utvidga public service till nya verksamheter – vara vaksam så att man inte undergräver förutsättningarna för andra medier att verka.

TU har därför ställt sig positiv till att EU-kommissionen skärper sina riktlinjer om public service och statsstöd. Det innebär bl a att innan en ny verksamhet påbörjas skall det prövas vilka marknadseffekter det kan få. En sådan prövning måste naturligtvis göras av ett oberoende organ. Här kan den brittiska modellen med den s k Offcom-myndigheten tjäna som förebild.

Public service förhandsprövas – i efterhand

SVT Nyhetsappen och SVT edit.se skulle ha stoppats om de hade anmälts för en förhandsprövning. Det visar den rapport som det oberoende konsultföretaget Copenhagen Economics tagit fram på uppdrag av TU. Enligt EU-kommissionens statsstödsregler ska väsentligen nya...

läs mer

Public service & mediemarknaden

Pressmeddelande 2015-09-02: Myndigheten för Radio och TV (MRTV) lämnade i går sin rapport om public service-bolagens marknadspåverkan till regeringen. TU är kritisk till delar av slutsatserna i rapporten, men ser den också som startskottet för en fördjupad diskussion...

läs mer

Public service och marknadspåverkan

Myndigheten för Radio och TV har regeringens uppdrag att utreda vilken marknadspåverkan public service-bolagens verksamheter har. Myndigheten har tagit fram ett utkast till rapport, som TU yttrat sig över. TU delar Myndighetens konstaterande om att public...

läs mer

Public service förhandsprövas – i efterhand

SVT Nyhetsappen och SVT edit.se skulle ha stoppats om de hade anmälts för en förhandsprövning. Det visar den rapport som det oberoende konsultföretaget Copenhagen Economics tagit fram på uppdrag av TU. Enligt EU-kommissionens statsstödsregler ska väsentligen nya...

läs mer

Public service & mediemarknaden

Pressmeddelande 2015-09-02: Myndigheten för Radio och TV (MRTV) lämnade i går sin rapport om public service-bolagens marknadspåverkan till regeringen. TU är kritisk till delar av slutsatserna i rapporten, men ser den också som startskottet för en fördjupad diskussion...

läs mer

Public service och marknadspåverkan

Myndigheten för Radio och TV har regeringens uppdrag att utreda vilken marknadspåverkan public service-bolagens verksamheter har. Myndigheten har tagit fram ett utkast till rapport, som TU yttrat sig över. TU delar Myndighetens konstaterande om att public...

läs mer

Pin It on Pinterest