Opinion

TU arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten och påverkar politiker och allmänhet i frågor som är av avgörande betydelse för mediebranschen – och därmed för vår demokrati.  Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

Våra pressmeddelanden finns här.

Gemensamt upprop om Apple och DMA

Europeiska företag och sammanslutningar inom bl a medier, spel, datormjukvara och kommunikation är oroliga över hur Apple kommer att agera när EU:s förordning om digitala marknader träder i kraft.

läs mer

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest