Juridik

Juridik

Per Hultengård, chefsjurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Vikarie Jan Fager, jurist
jan.fager@tu.se
0703-92 34 44

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, chefsjurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Vikarie Jan Fager, jurist
jan.fager@tu.se
0703-92 34 44

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Marknadsföring

Marknadsföringslagen är en så kallad ramlag som innehåller generella regler om reklam. Marknadsföringslagen trädde i kraft i juli 2008 och bygger på ett EG-direktiv. Lagen, som till struktur och upplägg liknar den gamla marknadsföringslagen, innehåller bland annat en s k svart lista med 31 stycken marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna. För att ett ingripande enligt marknadsföringslagen skall kunna ske mot reklam i tryckt skrift krävs att den är av rent kommersiell natur. Framställningen skall ha ett kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till föremål.

Till marknadsföringsrätten hör även marknadsrättslig speciallagstiftning såsom bl a Lotterilagen, Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om namn och bild i reklam.
Enligt Alkohollagen är det bland annat förbjudet för medieföretagen att införa reklam för alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. All alkoholreklam skall innehålla en varningstext om alkoholens skadeverkningar.

Lotterilagen innehåller bland annat det s k främjandeförbudet som innebär att det är förbjudet att främja deltagande i utländska spel genom att t ex ta in annonser för utländska spelbolag eller på annonsplats på webbsidor förmedla länkar till sådana bolag. Svea hovrätt har begärt ett förhandsbesked från EG-domstolen om främjandeförbudet är förenligt med EG-rätten.

Pin It on Pinterest